Privacy Verklaring Verkeersangst-Begeleiding.nl

Wij nemen jouw privacy zeer serieus en zullen informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze Privacy Verklaring leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in deze Privacy Verklaring lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan deze Privacy Verklaring met aandacht door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen via info@verkeersangst-begeleiding.nl

 

Wie is Verkeersangst-Begeleiding.nl?

Verkeersangst-Begeleiding.nl is de Maatschap Erik & Linda Coaching en Verkeerscounseling, kantoorhoudende te (5663 HK) Geldrop aan Hooiland 24, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 84996757.

Maatschap Erik & Linda Coaching en Verkeerscounseling is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Verkeersangst-Begeleiding.nl jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens voor dat specifieke doel gebruikt worden, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door ons worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde:            Dienstverlening (verkeersangst begeleiding).

Gegevens:            NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens,
Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden.

Grondslag:            Uitvoering van de begeleidingsovereenkomst.

Bewaartermijn:     Zolang als noodzakelijk voor dit doeleinde met een maximum van 7 jaar.

Doeleinde:            Financiële administratie en Facturatie.

Gegevens:            NAW-gegevens, Bedrijfsnaam, Contactpersoon, Factuuradres, E-mailadres, KvK nummer, BTW nummer, Klantnummer, Telefoonnummer, Openstaand saldo,  Betalingen.

Grondslag:            Uitvoering van de begeleidingsovereenkomst.

Bewaartermijn:     Zolang als noodzakelijk voor dit doeleinde met een maximum van 7 jaar.

Marketing

Doeleinde:            Social marketing.

Gegevens:            Social media accounts, Naam, Afbeelding (foto).

Grondslag:            Ondubbelzinnige toestemming (toestemming door jou gegeven).

Bewaartermijn:     Zolang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

Website

Doeleinde:            Website analytics.

Gegevens:            Surfgedrag, locatie.

Grondslag:            Commercieel belang.

Bewaartermijn:     Zolang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

Doeleinde:            Plaatsen van berichten of reviews.

Gegevens:            Naam, E-mailadres, Website.

Grondslag:            Commercieel belang.

Bewaartermijn:     Zolang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

Personeelsadministratie

Doeleinde:            Personeelsadministratie

Gegevens:            NAW-gegevens, Kopie identiteitsbewijs, Bankrekeningnummer, E-mailadres, Verzuimgegevens, Examenresultaten.

Grondslag:            Wettelijke verplichting, Bedrijfsvoering.

Bewaartermijn:     Zolang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Verkeersangst-Begeleiding.nl heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Als je de persoonsgegevens wilt inzien die bij Verkeersangst-Begeleiding.nl over je zijn vastgelegd, kun je schriftelijk een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kun je een schriftelijk verzoek hiertoe doen bij Verkeersangst-Begeleiding.nl. Je kunt verzoeken dat Verkeersangst-Begeleiding.nl je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast , onder voorwaarden, het recht om van Verkeersangst-Begeleiding.nl de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verkrijgen.

Bezwaar maken
Als een bepaalde verwerking op grond van “gerechtvaardigd belang” van Verkeersangst-Begeleiding.nl of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Verkeersangst-Begeleiding.nl te verkrijgen. Verkeersangst-Begeleiding.nl zal deze verstrekken in een gestructureerde gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
Telkens wanneer de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Maatschap Erik & Linda Coaching en Verkeerscounseling je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Maatschap Erik & Linda Coaching en Verkeerscounseling
Een verzoek kan gestuurd worden naar info@verkeersangst-begeleiding.nl. Wij zullen je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat wij een dergelijk verzoek hebben ontvangen. Indien wij je verzoek afwijzen zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

  • Verwerkers

Het kan zijn dat Verkeersangst-Begeleiding.nl verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Kan deze Privacy Verklaring worden gewijzigd?

Deze Privacy Verklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig de Privacy Verklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over deze Privacy Verklaring en de wijze waarop wij je gegevens gebruiken, dan kun je een e-mail sturen naar info@verkeersangst-begeleiding.nl. ook als je een klacht hebt over de manier waarop Maatschap Erik & Linda Coaching en Verkeerscounseling jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@verkeersangst-begeleiding.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming.
In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens

Breekt bij jou het zweet uit als je in de auto zit?
Verkramp je, of raak je in paniek?
Vermijd je bepaalde routes of plekken en wil je daarvan af?
Bij Verkeersangst-begeleiding.nl ben je op de juiste plaats om van je angst af te komen.